Background Image

Безплатен Онлайн курс
"Въведение в C++"

C++ е един от водещите програмни езици от високо ниво. Той е обектно-ориентиран език със статични типове и е един от най-популярните в днешно време. Много програмисти избират кариерното им развитие да премине във работа със C++, тъй като той е силно търсен и предлага възможност за работа по целия свят.

Регистрация за курса

Подробно за курса:

Това безплатно обучение ще ви даде шанс да се запознаете от близо с този популярен програмен език, както и да опитате сами да напишете своите първи кратки програми.

Следвайки примерите в курса, ще можете да започнете самостоятелно да пишете малки парчета код, което ще ви покаже еднозначно, дали този програмен език е подходящ за Вас.

В курса се разглеждат: структурата на програмите в C++, дефиниране и работа с променливи, оператори за вход и изход, типови данни, пресмятане на изрази, какъв е приоритета на операциите в C++, булевите изрази в C++ и условните оператори IF.

Освен това, в курса се обръща подробно внимание и на: функции, оператора за многовариантен избор Switch, видовете цикли в C++, как да записваме и четем информация от текстов файл, посредством C++.

Ако искате да научите всичко това безплатно, не губете време, а започнете своето софтуерно обучение с първите уроци!

От обучението ще научите:

Какво е C++?

Ще обясним на теория и ще покажем на практика, кои са основните команди и оператори.

Кои са основните команди в C++?

Ще обясним на теория и ще покажем на практика, кои са основните команди и оператори.

За Вас ли е този език?

Ще имате възможност да практикувате, следвайки примерите от уроците и по тази начин ще разберете дали C++ е подходящ за вас.

Как да продължите след този курс?

След края на обучението, ще имате яснота, дали можете да продължите самостоятелно да изучавате C++ или ще имате нужда от специализирано обучение.