Background Image

C# Академия за начинаещи
Започва на 09.03.2020, час: 18:30, виртуална класна стая

Познанията Ви по програмирането със C# са един от начините да намерите лесно и бързо наистина добре платена работа в България и по света. C# (C Sharp, произнася се Си Шарп) е обектно-ориентиран език за програмиране, разработен от Microsoft, като част от софтуерната платформа .NET. За това обучение нямате нужда от предварително подготовка. Курсът е създаден за начинаещи и единственото условие да започнете е да имате желание.


Записване за безплатните уроци
Учене чрез правене

Докато учиш - пишеш код и изпълняваш малки и големи проекти. Така се става добър програмист с реални, практически умения за софтуерна разработка.

Държавни дипломи

Всички курсисти получават държавно удостоверение с издател Министерство на образованието, както и приложение EuroPass към него. Тези документи са признати в целия ЕС.

Ти завършваш, ние ти намираме работа

Нашите кариерни консултанти работят с една единствена цел - да намерят работа на всеки успешно завършил курсист.

Започнете безплатно с този курс

Първата лекция ще е достъпна онлайн на 09.03.2020, час: 18:30

Основна информация за обучението

C # е един от най-перспективните програмни езици, които се изучават днес. Той е широкоразпространен, обектно - ориентиран програмен език, който дава възможности за разработване на разнообразни приложения. Още при създаването му, от компанията Microsoft, основната цел е била да се създаде един модерен и опростен език с общо предназначение, който бързо да навлезе в практиката.

Езикът е от високо ниво с отворен код, но едновременно с това е и изключително лесен и бързо усвоим от начинаещи програмисти. С него може да бъде разработван разнообразен софтуер, като офис приложения, уеб приложения, уеб сайтове, настолни приложения, мултимедийни Интернет приложения, приложения за мобилни телефони, различни видове игри и много други.

За разлика от много други обучителни организации, нашият курс разглежда C# чрез по-задълбочен, практически подход, което обединява частта за напълно начинаещи и частта за напреднали в два отделни семестъра изпълнени с много теория и много практика.

Програмата на академията е разработена от специалисти в областта на информационните технологии, с дългогодишен опит в програмирането със С#. А това от своя страна ви гарантира едно наистина качествено образование, водещо до реални резултати, признати в практиката.

Програма на курса

Това обучение ще се провежда само в дистанционна форма, на живо чрез уебинари във виртуални класни стаи. Линковете към уебинарите ще бъдат качени в деня в който се провежда обучението. След това, в рамките на 48 часа ще бъдат качени записите на преминалите уебинари.

Само записаните в обучението, чрез бутона по-горе ще могат да видят линковете към безплатните уебинари!


Въведение в C# и .NETБЕЗПЛАТЕН УРОК!

Дата на провеждане: 09.03.2020, час: 18:30

Към Уебинара Към Видеото
Примитивни типове данниБЕЗПЛАТЕН УРОК!

Дата на провеждане: 11.03.2020, час: 18:30

Към Уебинара Към Видеото
Оператори и изрази

Дата на провеждане: 16.03.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 16.03.2020

Практически задачи

Дата на провеждане: 18.03.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 18.03.2020

Вход и изход от конзолата.

Дата на провеждане: 23.03.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 23.03.2020

Условни конструкции

Дата на провеждане: 25.03.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 25.03.2020

Цикли

Дата на провеждане: 30.03.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 30.03.2020

Практически задачи

Дата на провеждане: 01.04.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 01.04.2020

Методи и рекурсия

Дата на провеждане: 06.04.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 06.04.2020

Масиви и списъци

Дата на провеждане: 08.04.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 08.04.2020

Многомерни масиви

Дата на провеждане: 13.04.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 13.04.2020

Практически задачи

Дата на провеждане: 15.04.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 15.04.2020

Анализ на демо проект

Дата на провеждане: 22.04.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 22.04.2020

Речници

Дата на провеждане: 27.04.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 27.04.2020

Lambda & LINQ

Дата на провеждане: 29.04.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 29.04.2020

Символни низове и текстообработка

Дата на провеждане: 04.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 04.05.2020

Регулярни изрази

Дата на провеждане: 11.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 11.05.2020

Файлове и потоци

Дата на провеждане: 13.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 13.05.2020

Въведение в ООП

Дата на провеждане: 18.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 18.05.2020

Статични данни и обработка на изключения

Дата на провеждане: 20.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 20.05.2020

Наследяване и енкапсулация

Дата на провеждане: 27.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 27.05.2020

Абстракция и полиморфизъм

Дата на провеждане: 01.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 01.06.2020

Други типове в ООП

Дата на провеждане: 03.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 03.06.2020

Делегати и събития

Дата на провеждане: 08.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 08.06.2020

Обща система от типове в .NET

Дата на провеждане: 10.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 10.06.2020

Задание практически проект за първи семестър

Дата на провеждане: 15.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 15.06.2020

Въведение и форматиране на код

Дата на провеждане: 17.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 17.06.2020

Именуване и коментари. Правилно използване на променливи

Дата на провеждане: 22.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 22.06.2020

Високо-качествени методи и класове

Дата на провеждане: 24.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 24.06.2020

Unit testing & Mocking

Дата на провеждане: 29.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 29.06.2020

Refactoring & Debugging

Дата на провеждане: 01.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 01.07.2020

SOLID принципи

Дата на провеждане: 06.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 06.07.2020

Сложност на структури от данни и алгоритми

Дата на провеждане: 14.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 14.09.2020

Линейни структури от данни

Дата на провеждане: 16.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 16.09.2020

Дървета

Дата на провеждане: 21.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 21.09.2020

Графи и алгоритми за обхождане

Дата на провеждане: 23.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 23.09.2020

Речници и хеш таблици

Дата на провеждане: 28.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 28.09.2020

Ефективност на структури от данни

Дата на провеждане: 30.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 30.09.2020

Рекурсивни алгоритми

Дата на провеждане: 05.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 05.10.2020

Комбинаторика

Дата на провеждане: 07.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 07.10.2020

Прости алгоритми за сортиране

Дата на провеждане: 12.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 12.10.2020

Сложни алгоритми за сортиране

Дата на провеждане: 14.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 14.10.2020

Динамично програмиране

Дата на провеждане: 19.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 19.10.2020

Методология за решаване на проблеми

Дата на провеждане: 21.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 21.10.2020

Задание за практически проект за втори семестър

Дата на провеждане: 26.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 26.10.2020

Финален изпит и защита на проект

Дата на провеждане: 28.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 28.10.2020

Една стъпка Ви дели от добре платена кариера на софтуерен разработчик. Направете я! Ние ще се погрижим за всичко.

Лицензирана програма и методология

Насладете се на удоволствието да се обучавате професионално по учебна програма преминала оценка от експерти от МОН и НАПОО.

Международно признати дипломи

Всеки успешно завършил курсист получава свидетелство за обучение по част от професия, валидно и признато в целия Европейски Съюз.

Обучение за започване на работа

Преминавайки обучението си в SoftwareAcademy.bg ще покриете всички изисквания на работодателите за начинаещи разработчици.

Контакт с водещи работодатели

За какво са ви новите знания, ако не се възползвате от тях? Нашата лицензирана агенция за подбор на кадри, ще ви насочи към правилните работодатели.

Цена на обучението

Първите уроци за курса са безплатни, съгласно програмата по-горе. Таксата за прием в обучението след това е 690 лв. на семестър. При заплащане на 2 семестъра, общата цена е 1242 лв. Таксите за курса могат да се разсрочат на до 6 равни месечни вноски чрез финансиране от TBI Bank.

ОТСТЪПКИ: За студенти и ученици навършили 16 години - 20% за дистанционна форма.

Записване в академията

Записване за безплатните уроци

За да се запишете в цялостното обучение, свържете се с нас на тел 0700 16 004 (на цената на 1 градски разговор). За да преминете това обучение, е достатъчно да имате личен компютър и основни умения да боравите с него.