Background Image

Безплатен Онлайн курс
"Въведение в C#"

C# е един от най-разпространението програмни езици. Той е създаден от Microsoft с цел да предложи възможност за улеснено програмиране на софтуерни продукти с широко приложение. На практика този език, взаимства и донякъде комбинира C++ и Java, като работи под платформата .NET. Обучението по този език, ще ви даде възможност да навлезете в света на програмирането по един удобен и ползотворен за Вас начин.

Регистрация за курса

Подробно за курса:

Настоящето обучение е създадено за напълно начинаещи курсисти, които никога не са се занимавали с програмиране и е разделено на две основни части - теоретична и практическа. През първата част ще се спрем на основите на езика и на неговия синтаксис, като ще разгледаме: основните елементи на езика, примитивни типове и променливи, непримитивни типове данни, условни конструкции, цикли, масиви, методи, класове, структури и интерфейс, както и ще демонстрираме работата им.

Във втората част от курса ще програмираме конзолно приложение, което вие сами ще можете да създавате на личния си компютър и така ще създадете първата си истинска програма.

Не губете време - запишете се напълно безплатно още сега! Регистрацията отнема едва 2 минути.

От обучението ще научите:

Какво е C#?

Ще научите как да започнете сами да програмирате на C#, какви умения и технически средства са ви необходими.

Какво Ви е нужно за да програмирате?

Ще научите как да започнете сами да програмирате на C#, какви умения и технически средства са ви необходими.

За Вас ли е тази технология?

Ще имате възможност да практикувате, следвайки примерите от уроците и по тази начин ще разберете дали този език е подходящ за Вас.

Ще направите първото си приложение

В края на курса ще имате достатъчно познания да направите първата си програма на C#, заедно с лектора.