Background Image

Безплатен Онлайн курс
"Въведение в Програмирането"

Целта на това безплатно онлайн обучение, е да ви даде възможност да придобиете представа за програмирането като цяло и за това по какъв начин да изберем програмен език, който да изучаваме. В края на курс ще се спрем и на това, какво ще очакват от нас работодателите, ако решим да се реализираме като програмист.

Регистрация за курса

Подробно за курса:

В този безплатен курс ще обясним какво представлява програмирането, каква е разликата между обектно-ориентиран програмен език и скриптов такъв.

Ще се спрем на всеки един от популярните езици за програмиране и ще кажем по няколко думи за тях, с цел да се ориентирате кой какво приложение има.

Ще обърнем внимание и на понятия като сървъри, мрежи, бази данни и много други.

Ще поговорим и за това как можем да се реализираме като програмист, както и какви очаквания ще имат от нас бъдещите на работодатели.

В края на обучението ще поговорим за това, по какъв начин да изберем програмен език, който да започнем да изучаваме.

От обучението ще научите:

Какво е скриптов и обектно-ориентиран език

В курса са разгледани най-популярните програмни езици с техните плюсове и минуси.

Видовете програмни езици

В курса са разгледани най-популярните програмни езици с техните плюсове и минуси.

Какво ще очакват работодателите от Вас?

Ако изберете пътя към преквалификация като програмист, какви ще са очакванията на работодателите спрямо Вас.

Как да продължите след този курс?

След края на обучението, ще имате яснота, дали програмирането е за Вас, както и кой програмен език да изберете за своята нова кариера.