Background Image

QA курс за начинаещи
Започва на 28.04.2020, час: 18:30, виртуална класна стая

QA (Quality Assurance) или преведено на български - Осигуряване на качество е съвкупност от действия и манипулации, които проверяват качеството на един продукт, детерминират дефекти и осигуряват информация за това, дали един продукт отговаря на предварително заложени стандарти за качество, с цел да се избегнат проблеми при експлоатацията му. Когато става въпрос за софтуерната среда, много често се използва и словосъчетанието Софтуерно тестване – от английски Software Testing. Всеки един продукт минава през тази фаза преди да излезе на пазара.


Записване за безплатните уроци
Учене чрез правене

Докато учиш - пишеш код и изпълняваш малки и големи проекти. Така се става добър програмист с реални, практически умения за софтуерна разработка.

Държавни дипломи

Всички курсисти получават държавно удостоверение с издател Министерство на образованието, както и приложение EuroPass към него. Тези документи са признати в целия ЕС.

Ти завършваш, ние ти намираме работа

Нашите кариерни консултанти работят с една единствена цел - да намерят работа на всеки успешно завършил курсист.

Започнете безплатно с този курс

Първата лекция ще е достъпна онлайн на 28.04.2020, час: 18:30

Основна информация за обучението

По време на обучението ще се запознаете с основните принципи и концепции на софтуерното тестване. През първият семестър, ще се запознаете с основите на осигуряването на качество и идеята за неговото съществуване, ще овладеете мануалното тестване (QA Manual), а вторият семестър е посветен изцяло на автоматичното тестване (QA Automation). Курсът е с практическа насоченост. По време на обучението си ще имате възможност да се запознаете и да работите на най-широко разпространените инструменти и технологии изплозващи се в софтуерното тестване. Ще преминете през тестването на различни видове софтуерни продукти: програми, апликации, уеб сайтове и приложения. Ще решавате различни задачи и ще изготвяте проекти. За да станете QA инженер не трябва да сте програмист. По време на това обучение Вие ще се запознаете с всичките широко използвани аспекти на софтуерното тестване и след завършването му ще можете да работите като специалист по ръчно и/или по автоматично тестване. Нашите лектори ще споделят с Вас важни факти от дългогодишния си практически опит в сферата на QA и ще Ви помагат в успешното усвояване на учебния материал. Обучението приключва с изпит по теория и практика, а успешно преминалите изпита получават удостоверение за професионално обучение. Всеки успешно завършил курсист ще може да намери реализация като QA инженер, избирайки от голям брой фирми и организации в сферата на софтуерното инженерство, които търсят такъв. Разбира се, нашият кариерен център винаги стои зад гърба Ви, в помощ за успешното Ви професионално реализиране.

Програма на курса

Това обучение ще се провежда само в дистанционна форма, на живо чрез уебинари във виртуални класни стаи. Линковете към уебинарите ще бъдат качени в деня в който се провежда обучението. След това, в рамките на 48 часа ще бъдат качени записите на преминалите уебинари.

Само записаните в обучението, чрез бутона по-горе ще могат да видят линковете към безплатните уебинари!


Въведение в софтуерното тестване. Тестови процес. Концепция. БЕЗПЛАТЕН УРОК!

Дата на провеждане: 28.04.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 28.04.2020

Основни принципи и цели на тестването. Ролята на тестването.БЕЗПЛАТЕН УРОК!

Дата на провеждане: 30.04.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 30.04.2020

Продукти на софтуерното тестване.

Дата на провеждане: 05.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 05.05.2020

Тест case и тест suite.

Дата на провеждане: 07.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 07.05.2020

Софтуер за тестване.

Дата на провеждане: 12.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 12.05.2020

Модели и методологии.

Дата на провеждане: 14.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 14.05.2020

Разглеждане на Agile.

Дата на провеждане: 14.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 14.05.2020

Етапи в софтуерното тестване.

Дата на провеждане: 19.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 19.05.2020

Упражнения.

Дата на провеждане: 19.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 19.05.2020

Нива, типиве и техники на тестване.

Дата на провеждане: 21.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 21.05.2020

Техники за тестване.

Дата на провеждане: 21.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 21.05.2020

Упражнения.

Дата на провеждане: 26.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 26.05.2020

Въведение в основните техники за дизайн на тестовете.

Дата на провеждане: 28.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 28.05.2020

Equivalence Partitioning.

Дата на провеждане: 02.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 02.06.2020

Use case testing.

Дата на провеждане: 04.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 04.06.2020

White box техники.

Дата на провеждане: 09.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 09.06.2020

Дефекти.

Дата на провеждане: 11.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 11.06.2020

Управление на дефекти чрез система.

Дата на провеждане: 16.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 16.06.2020

Подходи, стратегии и организация на тестването.

Дата на провеждане: 18.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 18.06.2020

Тестване на производителността и натоварването.

Дата на провеждане: 23.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 23.06.2020

Въведение в JMeter.

Дата на провеждане: 25.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 25.06.2020

Организация и мениджмент на тестването.

Дата на провеждане: 30.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 30.06.2020

Упражнения.

Дата на провеждане: 02.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 02.07.2020

Инструменти за тестване.

Дата на провеждане: 07.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 07.07.2020

Практическа задача.

Дата на провеждане: 09.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 09.07.2020

Практическа задача.

Дата на провеждане: 14.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 14.07.2020

Въведение в Web development и тестване на уеб приложения и услуги.

Дата на провеждане: 16.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 16.07.2020

Тестване на уеб приложения.

Дата на провеждане: 21.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 21.07.2020

Проблеми, възникващи при уеб тестването.

Дата на провеждане: 10.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 10.09.2020

Категории, инструменти и основни методи във уеб тестването.

Дата на провеждане: 15.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 15.09.2020

Запознаване с бази данни и заявки SQL.

Дата на провеждане: 17.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 17.09.2020

Тестване на уеб услуги.

Дата на провеждане: 24.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 24.09.2020

Въведение в софтуера на мобилните приложения и тестване на мобилни приложения.

Дата на провеждане: 29.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 29.09.2020

Въведение в софтуера на мобилните приложения и тестване на мобилни приложения.

Дата на провеждане: 01.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 01.10.2020

Тестване на мобилни приложения.

Дата на провеждане: 06.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 06.10.2020

Практическа задача за междинно оценяване.

Дата на провеждане: 08.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 08.10.2020

Практическа задача за междинно оценяване.

Дата на провеждане: 13.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 13.10.2020

Тест.

Дата на провеждане: 15.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 15.10.2020

Въведение в автоматичното тестване.

Дата на провеждане: 20.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 20.10.2020

Предимства и недостатъци на автоматизацията.

Дата на провеждане: 22.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 22.10.2020

Типове работни среди за автоматизация.

Дата на провеждане: 27.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 27.10.2020

Въведение в програмиране с JAVA.

Дата на провеждане: 29.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 29.10.2020

Типове и променливи.

Дата на провеждане: 03.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 03.11.2020

Оператори и изрази.

Дата на провеждане: 05.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 05.11.2020

Структури от данни

Дата на провеждане: 10.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 10.11.2020

Въведение в ООП.

Дата на провеждане: 12.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 12.11.2020

Конструктори, референции и методи.

Дата на провеждане: 17.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 17.11.2020

Капсулиране на данни.

Дата на провеждане: 19.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 19.11.2020

Модификатори за достъп.

Дата на провеждане: 24.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 24.11.2020

Статични полета и методи.

Дата на провеждане: 26.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 26.11.2020

Наследяване и полиморфизъм.

Дата на провеждане: 01.12.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 01.12.2020

Изключения.

Дата на провеждане: 03.12.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 03.12.2020

Упражнения и тест.

Дата на провеждане: 08.12.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 08.12.2020

Selenium IDE, Builder and WebDriver API.

Дата на провеждане: 10.12.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 10.12.2020

WebDriver.

Дата на провеждане: 15.12.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 15.12.2020

WebDriver.

Дата на провеждане: 07.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 07.01.2021

POM.

Дата на провеждане: 12.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 12.01.2021

CI сървър – Jenkins

Дата на провеждане: 14.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 14.01.2021

Интегриране на WebDriver framework с Jenkins.

Дата на провеждане: 19.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 19.01.2021

Работа в QA.

Дата на провеждане: 21.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 21.01.2021

Често задавани въпроси на интервютата.

Дата на провеждане: 26.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 26.01.2021

Изпит по теория.

Дата на провеждане: 28.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 28.01.2021

Изпит по практика.

Дата на провеждане: 02.02.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 02.02.2021

Изпит по практика.

Дата на провеждане: 04.02.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 04.02.2021

Една стъпка Ви дели от добре платена кариера на софтуерен разработчик. Направете я! Ние ще се погрижим за всичко.

Лицензирана програма и методология

Насладете се на удоволствието да се обучавате професионално по учебна програма преминала оценка от експерти от МОН и НАПОО.

Международно признати дипломи

Всеки успешно завършил курсист получава свидетелство за обучение по част от професия, валидно и признато в целия Европейски Съюз.

Обучение за започване на работа

Преминавайки обучението си в SoftwareAcademy.bg ще покриете всички изисквания на работодателите за начинаещи разработчици.

Контакт с водещи работодатели

За какво са ви новите знания, ако не се възползвате от тях? Нашата лицензирана агенция за подбор на кадри, ще ви насочи към правилните работодатели.

Цена на обучението

Първите уроци за курса са безплатни, съгласно програмата по-горе. Таксата за прием в обучението след това е 690 лв. на семестър. При заплащане на 2 семестъра, общата цена е 1242 лв. Таксите за курса могат да се разсрочат на до 6 равни месечни вноски чрез финансиране от TBI Bank.

ОТСТЪПКИ: За студенти и ученици навършили 16 години - 20% за дистанционна форма.

Записване в академията

Записване за безплатните уроци

За да се запишете в цялостното обучение, свържете се с нас на тел 0700 16 004 (на цената на 1 градски разговор). За да преминете това обучение, е достатъчно да имате личен компютър и основни умения да боравите с него.