Background Image

Android академия за начинаещи
Започва на 15.05.2020, час: 18:30, виртуална класна стая

Android е операционна система на Google Inc. за мобилни устройства, базирана на ядрото на Linux. След закупуването и Google Inc. пускат фронтенд кода под свободен лиценз. Зад цялата система седи многоброен екип от софтуерни разработчици, които продължават да създават приложения и да разширяват функциалността на системата. Android е определена като най-продаваната платформа за смартфони в света.


Записване за безплатните уроци
Учене чрез правене

Докато учиш - пишеш код и изпълняваш малки и големи проекти. Така се става добър програмист с реални, практически умения за софтуерна разработка.

Държавни дипломи

Всички курсисти получават държавно удостоверение с издател Министерство на образованието, както и приложение EuroPass към него. Тези документи са признати в целия ЕС.

Ти завършваш, ние ти намираме работа

Нашите кариерни консултанти работят с една единствена цел - да намерят работа на всеки успешно завършил курсист.

Започнете безплатно с този курс

Първата лекция ще е достъпна онлайн на 15.05.2020, час: 18:30

Основна информация за обучението

Познанията ви по Android са един от начините да намерите лесно и бързо наистина добре платена работа в България и по света. За това обучение нямате нужда от предварително подготовка. За разлика от много други обучителни организации, нашият курс разглежда Android чрез по-задълбочен, практически подход, което обединява частта за напълно начинаещи и частта за напреднали в два отделни семестъра, които са изпълнени с теория и много практика. Програмата на академията е разработена от специалисти в областта на информационните технологии, с дългогодишен опит в програмирането с Android. Това от своя страна ви гарантира едно наистина качествено образование, водещо до реални резултати, признати в практиката. Курсът е разделен в два семестъра и е подходящ както за напълно начинаещи, така и за средно напреднали. През първи семестър от обучението ще се запознаете с програмирането и как протича то, ще научите какво са Loops, Arrays, Strings, GitHub и Debugging. Във втори семестър от обучението ще надградите вече получените знания, като се запознаете отблизо с поддържането и архивирането на данните, управление на съдържание, ще придобиете умения за работа с Android Design и прилагането му.

Програма на курса

Това обучение ще се провежда само в дистанционна форма, на живо чрез уебинари във виртуални класни стаи. Линковете към уебинарите ще бъдат качени в деня в който се провежда обучението. След това, в рамките на 48 часа ще бъдат качени записите на преминалите уебинари.

Само записаните в обучението, чрез бутона по-горе ще могат да видят линковете към безплатните уебинари!


Как протича курса/изпити/натовареност. IDE. Какво е програмирането?БЕЗПЛАТЕН УРОК!

Дата на провеждане: 15.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 15.05.2020

Data typesБЕЗПЛАТЕН УРОК!

Дата на провеждане: 17.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 17.05.2020

Conditional statements

Дата на провеждане: 29.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 29.05.2020

Lab

Дата на провеждане: 31.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 31.05.2020

Loops - Part 1 (while)

Дата на провеждане: 05.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 05.06.2020

Loops - Part 2 (for, for each)

Дата на провеждане: 07.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 07.06.2020

Arrays - Part 1

Дата на провеждане: 12.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 12.06.2020

Arrays - Part 2

Дата на провеждане: 14.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 14.06.2020

Lab

Дата на провеждане: 19.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 19.06.2020

Code quality 1

Дата на провеждане: 21.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 21.06.2020

Strings

Дата на провеждане: 26.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 26.06.2020

GitHub and Debugging

Дата на провеждане: 28.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 28.06.2020

Revision and Java Basics Test

Дата на провеждане: 03.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 03.07.2020

OOP basics

Дата на провеждане: 05.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 05.07.2020

Abstraction

Дата на провеждане: 10.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 10.07.2020

Encapsulation

Дата на провеждане: 12.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 12.07.2020

Inheritance

Дата на провеждане: 17.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 17.07.2020

Polymorphism

Дата на провеждане: 19.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 19.07.2020

Lab

Дата на провеждане: 24.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 24.07.2020

OBJECT COMMUNICATION AND EVENTS

Дата на провеждане: 26.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 26.07.2020

Unit Tests

Дата на провеждане: 11.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 11.09.2020

Data Structures - Lists

Дата на провеждане: 13.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 13.09.2020

Data Structures - Streams and Text Files

Дата на провеждане: 18.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 18.09.2020

Generics and Lambda Expressions

Дата на провеждане: 20.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 20.09.2020

Lab

Дата на провеждане: 25.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 25.09.2020

Design Patterns and UI

Дата на провеждане: 27.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 27.09.2020

Code quality 2

Дата на провеждане: 02.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 02.10.2020

Databases and SQL

Дата на провеждане: 04.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 04.10.2020

Data Transfer File Types - JSON and XML

Дата на провеждане: 09.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 09.10.2020

Multi-threading

Дата на провеждане: 11.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 11.10.2020

Revision

Дата на провеждане: 16.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 16.10.2020

Java 101 Test

Дата на провеждане: 16.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 16.10.2020

Java 101 Exam

Дата на провеждане: 18.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 18.10.2020

Course Introduction, IDE, first android program

Дата на провеждане: 25.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 25.10.2020

VIEWS & LAYOUTS. Part 1

Дата на провеждане: 30.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 30.10.2020

VIEWS & LAYOUTS. Part 2

Дата на провеждане: 01.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 01.11.2020

INTENTS & LIFECYCLE

Дата на провеждане: 06.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 06.11.2020

Lab

Дата на провеждане: 08.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 08.11.2020

RECYCLE VIEW

Дата на провеждане: 13.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 13.11.2020

Background Tasks

Дата на провеждане: 15.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 15.11.2020

NETWORKING. Retrofit.

Дата на провеждане: 20.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 20.11.2020

Lab

Дата на провеждане: 22.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 22.11.2020

STORING DATA. Files. Preferences.

Дата на провеждане: 27.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 27.11.2020

STORING DATA. Databases. Room.

Дата на провеждане: 29.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 29.11.2020

MATERIAL DESING & ConstraintLayout

Дата на провеждане: 04.12.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 04.12.2020

FRAGMENTS

Дата на провеждане: 06.12.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 06.12.2020

Navigation

Дата на провеждане: 11.12.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 11.12.2020

Lab

Дата на провеждане: 13.12.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 13.12.2020

Google APIs and popular libs

Дата на провеждане: 18.12.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 18.12.2020

Android JetPack

Дата на провеждане: 20.12.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 20.12.2020

Dependency Injection. Dagger 2

Дата на провеждане: 08.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 08.01.2021

ANDROID ARCHITECTURE

Дата на провеждане: 10.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 10.01.2021

Lab

Дата на провеждане: 15.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 15.01.2021

Inspecting and optimizing an App

Дата на провеждане: 17.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 17.01.2021

Publishing Apps

Дата на провеждане: 22.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 22.01.2021

Revision

Дата на провеждане: 24.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 24.01.2021

Revision

Дата на провеждане: 29.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 29.01.2021

Project Help

Дата на провеждане: 31.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 31.01.2021

Project Help

Дата на провеждане: 05.02.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 05.02.2021

Project Help

Дата на провеждане: 07.02.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 07.02.2021

Android Project Defense

Дата на провеждане: 12.02.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 12.02.2021

Android Test

Дата на провеждане: 14.02.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 14.02.2021

Лектори на това обучение

Team Member

Теодор Костадинов

Преподавател по ANDROID

Теодор започва кариерата си, като Junior Android Developer в една от най-големите международни компании за разработване с Android. Трудът му и познанията в сферата не остават незабелязани и бързо израства в кариерата си. През 2013 г. разработва собствена организация за подпомагане на деца безплатно, а през 2014 г. печели конкурса Reach for Change's. През 2016 г. е включен в класацията "30 under 30" на списание Forbes'. В момента продължава работата си, като Senior Android Developer, също така работи и на свободна практика. Мисията на Теодор е да предаде знанията си и да помогне на всички курсисти, които искат да се развиват в сферата.

Една стъпка Ви дели от добре платена кариера на софтуерен разработчик. Направете я! Ние ще се погрижим за всичко.

Лицензирана програма и методология

Насладете се на удоволствието да се обучавате професионално по учебна програма преминала оценка от експерти от МОН и НАПОО.

Международно признати дипломи

Всеки успешно завършил курсист получава свидетелство за обучение по част от професия, валидно и признато в целия Европейски Съюз.

Обучение за започване на работа

Преминавайки обучението си в SoftwareAcademy.bg ще покриете всички изисквания на работодателите за начинаещи разработчици.

Контакт с водещи работодатели

За какво са ви новите знания, ако не се възползвате от тях? Нашата лицензирана агенция за подбор на кадри, ще ви насочи към правилните работодатели.

Цена на обучението

Първите уроци за курса са безплатни, съгласно програмата по-горе. Таксата за прием в обучението след това е 690 лв. на семестър. При заплащане на 2 семестъра, общата цена е 1242 лв. Таксите за курса могат да се разсрочат на до 6 равни месечни вноски чрез финансиране от TBI Bank.

ОТСТЪПКИ: За студенти и ученици навършили 16 години - 20% за дистанционна форма.

Записване в академията

Записване за безплатните уроци

За да се запишете в цялостното обучение, свържете се с нас на тел 0700 16 004 (на цената на 1 градски разговор). За да преминете това обучение, е достатъчно да имате личен компютър и основни умения да боравите с него.