Background Image

JAVA Академия за начинаещи
Започва на 09.03.2020, час: 18:30, виртуална класна стая

JAVA е обектно-ориентиран език за програмиране. Той е едно по-високо ниво, който прилича на C# и C++. За това обучение нямате нужда от предварително подготовка. Програмата на обучението е създадена за начинаещи, а единственото условие да започнете е да имате желание. Всеки, който се включи в обучението по JAVA ще получи едногодишна лицензия за IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA е интегрирана среда за разработка в Java за компютърен софтуер.


Записване за безплатните уроци
Учене чрез правене

Докато учиш - пишеш код и изпълняваш малки и големи проекти. Така се става добър програмист с реални, практически умения за софтуерна разработка.

Държавни дипломи

Всички курсисти получават държавно удостоверение с издател Министерство на образованието, както и приложение EuroPass към него. Тези документи са признати в целия ЕС.

Ти завършваш, ние ти намираме работа

Нашите кариерни консултанти работят с една единствена цел - да намерят работа на всеки успешно завършил курсист.

Започнете безплатно с този курс

Първата лекция ще е достъпна онлайн на 09.03.2020, час: 18:30

Основна информация за обучението

В днешно време JAVA е един от най-популярните езици за програмиране, като се използва от програмисти по целия свят. Големите компании IBM, Google, SAP използват JAVA като основен език, за да разработят своите продукти. Кодовете, които се пишат с JAVA, не се компилират до машинни кодове за определени процесори, а до специфични за езика кодове.

С JAVA можете да разработите много разнообразни софтуерни продукти, като игри, офис приложения, уеб приложения, приложения за мобилни телефони и др.

Програмата на обучението е разработена специално за начинаещи курсисти, като в основата и е заложен практическия подход. В обучението са включени практически задачи и проекти, които да представят на всеки работата в реална среда. Това ви гарантира едно наистина качествено образование, водещо до реални резултати, признати в практиката.

Програма на курса

Това обучение ще се провежда само в дистанционна форма, на живо чрез уебинари във виртуални класни стаи. Линковете към уебинарите ще бъдат качени в деня в който се провежда обучението. След това, в рамките на 48 часа ще бъдат качени записите на преминалите уебинари.

Само записаните в обучението, чрез бутона по-горе ще могат да видят линковете към безплатните уебинари!


Въведение в програмирането. БЕЗПЛАТЕН УРОК!

Дата на провеждане: 09.03.2020, час: 18:30

Към Уебинара Към Видеото
Променливи в JavaБЕЗПЛАТЕН УРОК!

Дата на провеждане: 11.03.2020, час: 18:30

Към Уебинара Към Видеото
Операции и аритметични операции в Java.

Дата на провеждане: 18.03.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 18.03.2020

Java Lab 1.

Дата на провеждане: 23.03.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 23.03.2020

Продължение – операции, методи, параметри, математически функции.

Дата на провеждане: 25.03.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 25.03.2020

Java Lab 2.

Дата на провеждане: 30.03.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 30.03.2020

Условни твърдения, булева алгебра

Дата на провеждане: 01.04.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 01.04.2020

Java Lab 3.

Дата на провеждане: 06.04.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 06.04.2020

Цикли.

Дата на провеждане: 08.04.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 08.04.2020

Java Lab 4.

Дата на провеждане: 13.04.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 13.04.2020

Масиви

Дата на провеждане: 15.04.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 15.04.2020

Java Lab 5.

Дата на провеждане: 22.04.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 22.04.2020

Въведение в обектно-ориентираното програмиране. Обекти част 1.

Дата на провеждане: 27.04.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 27.04.2020

Обекти част 2 и класове.

Дата на провеждане: 29.04.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 29.04.2020

Java Lab 6.

Дата на провеждане: 04.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 04.05.2020

Правилно разпределение на достъпа до класове и променливи. Scope, пакети, API.

Дата на провеждане: 11.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 11.05.2020

Java API продължение – Sets, Maps, Tree Traversal.

Дата на провеждане: 13.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 13.05.2020

Java Lab 7.

Дата на провеждане: 18.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 18.05.2020

Дизайн на решения с псевдокод, дебъгване, интерфейси за рисуване.

Дата на провеждане: 20.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 20.05.2020

Наследственост, изключения, Java I/O.

Дата на провеждане: 27.05.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 27.05.2020

Java Lab 8.

Дата на провеждане: 01.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 01.06.2020

Java GUI - част 1.

Дата на провеждане: 03.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 03.06.2020

Java Lab 9.

Дата на провеждане: 08.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 08.06.2020

Java GUI – част 2.

Дата на провеждане: 10.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 10.06.2020

Нишки.Основни понятия.Състояния на нишки.

Дата на провеждане: 15.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 15.06.2020

Управление на нишки.Преотстъпване.Временно спиране.Спящо състояние. Блокирано състояние. Планиране на нишки.

Дата на провеждане: 17.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 17.06.2020

Понятие за минитори.Ключ за клас.Методи за синхронизация.

Дата на провеждане: 22.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 22.06.2020

Java Lab 10.

Дата на провеждане: 24.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 24.06.2020

Мениджъри на разположението.Предназначение и използване.Контейнери и компоненти.

Дата на провеждане: 29.06.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 29.06.2020

Политики на разположението на компоненти. Управление на размера на клетката на даден компонент.

Дата на провеждане: 01.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 01.07.2020

Java EE Web Services с JAX-WS и JAX-RS.

Дата на провеждане: 01.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 01.07.2020

Мениджър на разположението Flow.Приложение.

Дата на провеждане: 06.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 06.07.2020

Java EE Lab 5.

Дата на провеждане: 06.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 06.07.2020

Мениджър на разположението Flow.Приложение.Мениджър на разположението Grid.Приложение.

Дата на провеждане: 08.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 08.07.2020

Мениджър на разположението Border.Приложение.

Дата на провеждане: 13.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 13.07.2020

Java Lab 11.

Дата на провеждане: 15.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 15.07.2020

Финален изпит.

Дата на провеждане: 20.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 20.07.2020

Прегледа на EJB.

Дата на провеждане: 20.07.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 20.07.2020

Мениджър на разположението Card. Приложение.

Дата на провеждане: 14.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 14.09.2020

Мениджър на разположението GridBag.Приложение.

Дата на провеждане: 16.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 16.09.2020

Java Lab 1.

Дата на провеждане: 21.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 21.09.2020

Разглеждане на съществуващите Java EE технологии. Курсов проект.

Дата на провеждане: 23.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 23.09.2020

Архитектура на бизнес приложенията.

Дата на провеждане: 28.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 28.09.2020

Общ преглед на уеб технологиите.

Дата на провеждане: 30.09.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 30.09.2020

Създаване на servlets.

Дата на провеждане: 05.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 05.10.2020

Java EE Lab 2.

Дата на провеждане: 07.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 07.10.2020

Разработка с JavaServer Pages Technology.

Дата на провеждане: 12.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 12.10.2020

JavaServer Faces.

Дата на провеждане: 14.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 14.10.2020

Създаване на Session Beans.

Дата на провеждане: 21.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 21.10.2020

Java EE Lab 3.

Дата на провеждане: 26.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 26.10.2020

Java Persistence API.

Дата на провеждане: 28.10.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 28.10.2020

Пресъздаване на политика за транзакции.

Дата на провеждане: 02.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 02.11.2020

Разработка на асинхронни приложения и изпращане на съобщения.

Дата на провеждане: 04.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 04.11.2020

Разработка на Message-Driven Beans.

Дата на провеждане: 09.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 09.11.2020

Java EE Lab 4.

Дата на провеждане: 11.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 11.11.2020

Web Service Model.

Дата на провеждане: 16.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 16.11.2020

Пресъздаване на политики за сигурност.

Дата на провеждане: 25.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 25.11.2020

Java EE Lab 6.

Дата на провеждане: 30.11.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 30.11.2020

Събития .Модел за делегиране на събитията.Йерархия на класове за събития.

Дата на провеждане: 02.12.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 02.12.2020

Събития .Модел за делегиране на събитията.Йерархия на класове за събития.

Дата на провеждане: 07.12.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 07.12.2020

Java Lab 7.

Дата на провеждане: 09.12.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 09.12.2020

Подслушване на събития.Разрешаване на събития.

Дата на провеждане: 14.12.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 14.12.2020

Подслушване на събития.Разрешаване на събития.

Дата на провеждане: 16.12.2020, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 16.12.2020

Адаптери.Команди Action.

Дата на провеждане: 06.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 06.01.2021

Java Lab 8.

Дата на провеждане: 11.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 11.01.2021

Адаптери.Команди Action.

Дата на провеждане: 13.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 13.01.2021

Java Lab 9.

Дата на провеждане: 18.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 18.01.2021

Java Lab 10.

Дата на провеждане: 20.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 20.01.2021

Финален изпит-теория

Дата на провеждане: 25.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 25.01.2021

Финален изпит-практика

Дата на провеждане: 27.01.2021, час: 18:30

Очаквайте линк към уебинара на 27.01.2021

Лектори на това обучение

Team Member

Михаил Петров

Преподавател по Java

Михаил Петров започва да навлиза в света на софтуера и програмирането още от 14 годишна възраст. След средното си образование той се насочва към изучаване на информатика в Пловдивският университет, където завършва магистратура. Жаждата му за знания и професионално развитие не спират до тук и го насочват към записване на докторантура. Паралелно с образованието си и научната работа в университета, в сферата на информатиката, Мишо не спира да практикува и да изследва света на програмирането и се специализира в няколко софтуерни технологии/езици за програмиране: JAVA, PHP, Python, Java Script и др. В момента той е част от екипа на Synergy GFS изпълнявайки функцията на Technology lead: Full stack software developer, а отделно от това се занимава с научна дейност и преподава на студентите в Пловдивския университет. Той вярва, че „само активното писане на код може да доведе до израстване, а защо не и до съвършенство“. Води практически софтуерни обучения по JAVA и Web Development в учебен център Нет Ит и с удоволствие споделя опита си и помага на нашите курсисти да навлязат и да се развиват в софтуерната индустрия.

Една стъпка Ви дели от добре платена кариера на софтуерен разработчик. Направете я! Ние ще се погрижим за всичко.

Лицензирана програма и методология

Насладете се на удоволствието да се обучавате професионално по учебна програма преминала оценка от експерти от МОН и НАПОО.

Международно признати дипломи

Всеки успешно завършил курсист получава свидетелство за обучение по част от професия, валидно и признато в целия Европейски Съюз.

Обучение за започване на работа

Преминавайки обучението си в SoftwareAcademy.bg ще покриете всички изисквания на работодателите за начинаещи разработчици.

Контакт с водещи работодатели

За какво са ви новите знания, ако не се възползвате от тях? Нашата лицензирана агенция за подбор на кадри, ще ви насочи към правилните работодатели.

Цена на обучението

Първите уроци за курса са безплатни, съгласно програмата по-горе. Таксата за прием в обучението след това е 690 лв. на семестър. При заплащане на 2 семестъра, общата цена е 1242 лв. Таксите за курса могат да се разсрочат на до 6 равни месечни вноски чрез финансиране от TBI Bank.

ОТСТЪПКИ: За студенти и ученици навършили 16 години - 20% за дистанционна форма.

Записване в академията

Записване за безплатните уроци

За да се запишете в цялостното обучение, свържете се с нас на тел 0700 16 004 (на цената на 1 градски разговор). За да преминете това обучение, е достатъчно да имате личен компютър и основни умения да боравите с него.