Background Image

Java Академия за начинаещи

Познанията Ви по програмирането с Java са един от начините да намерите лесно и бързо наистина добре платена работа в България и света. Запишете се за присъствена или дистанционна форма на обучение до 07.10.2018

Какво е Java?

Java е обектно ориентиран програмен език, чрез който се създават приложения за Windows. Материята е приятна и лесна за усвояване от всеки начинаещ.

Как да започна?

За това обучение нямате нужда от предварително подготовка. Курсът е създаден за начинаещи и единственото условие да започнете е да имате желание.

Запишете се за това обучение до 07.10.2018

София, бул. Александър Малинов 91, ет.6, офис 601

   0700 16 004

office@softwareacademy.bg

 • Основна информация
 • Програма
 • Къде се провежда
 • За кого е подходящо
 • Основна информация за обучението

  Java e обектно ориентиран език за програмиране, който е един от най-разпространението в света. Някои от най-големите световни софтуерни компании като IBM, Oracle, Google и SAP създават голяма част от своите програмни продукти чрез този език. Чрез Java се разработват изключително богат набор от софтуерни приложения, в това число приложения за настолни компютри, уеб приложения, приложения за мобилни телефони и др. Програмирането с Java наподобява програмирането с много други софтуерни среди, което прави този език изключително перспективен пред начинаещите програмист.

  За разлика от много други обучителни организации, нашият курс разглежда Java чрез по-задълбочен, практически подход, което обединява частта за напълно начинаещи и частта за напреднали в два отделни семестъра изпълнени с много теория и много практика.

  Програмата на академията е разработена от методолози с докторска степен в сферата на информационните технологии, преподаващи дълги години софтуерна разработка с Java. А това от своя страна ви гарантира едно наистина качествено образование.

 • Програма на цялото обучение

  Семестър 1

  1. Въведение в програмирането, инсталация на Eclipse, въведение в Java синтаксис – 3 уч. часа
  2. Променливи в Java – глобални, локални, видове – 3 уч. часа
  3. Операции и аритметични операции в Java – 3 уч. часа
  4. Java Lab 1 – 3 уч. часа
  5. Продължение – операции, методи, параметри, математически функции – 3 уч. часа
  6. Java Lab 2 – 3 уч. часа
  7. Условни твърдения, булева алгебра – 3 уч. часа
  8 Java Lab 3 - 3 уч. часа
  9. Цикли – 3 уч. часа
  10. Java Lab 4 – 3 уч. часа
  11. Масиви – 3 уч. часа
  12. Java Lab 5 – 3 уч. часа
  13. Въведение в обектно-ориентираното програмиране, обекти част 1 – 3 уч. часа
  14. Обекти част 2 и класове – 3 уч. часа
  15. Java Lab 6 – 3 уч. часа
  16. Правилно разпределение на достъпа до класове и променливи. Scope, пакети, API – 3 уч. часа
  17. Java API продължение – Sets, Maps, Tree Traversal – 3 уч. часа
  18. Java Lab 7 – 3 уч. часа
  19. Дизайн на решения с псевдокод, дебъгване, интерфейси за рисуване – 3 уч. часа
  20. Наследственост, изключения, Java I/O – 3 уч. часа
  21. Java Lab 8 – 3 уч. часа
  22. Java GUI - част 1– 3 уч. часа
  23. Java Lab 9 – 3 уч. часа
  24. Java GUI – част 2 – 3 уч. часа
  25. Нишки. Основни понятия. Състояния на нишки – 3 уч. часа
  26. Управление на нишки. Преотстъпване. Временно спиране. Спящо състояние. Блокирано състояние. Планиране на нишки. - 3 уч. часа
  27. Понятие за минитори.Ключ за клас.Методи за синхронизация. – 3 уч. часа
  28. Java Lab 10 – 3 уч. часа
  29. Мениджъри на разположението. Предназначение и използване. Контейнери и компоненти – 3 уч. часа
  30. Политики на разположението на компоненти. Управление на размера на клетката на даден компонент. – 3 уч. часа
  31. Мениджър на разположението Flow. Приложение. – 3 уч. часа
  32. Мениджър на разположението Grid. Приложение. – 3 уч. часа
  33. Мениджър на разположението Border. Приложение. – 3 уч. часа
  34. Java Lab 11 – 3 уч. часа
  35. Изпит в края на първия семестър – 3 уч. часа

  Семестър 2

  36. Мениджър на разположението Card. Приложение. – 3 уч. часа
  37. Мениджър на разположението GridBag. Приложение. – 3 уч. часа
  38. Java Lab 12 – 3 уч. часа
  39. Разглеждане на съществуващите Java EE технологии. Курсов проект – 3 уч. часа
  40. Архитектура на бизнес приложенията – 3 уч. часа
  41. Общ преглед на уеб технологиите – 3 уч. часа
  42. Създаване на servlets – 3 уч. часа
  43. Java EE Lab 13 – 3 уч. часа
  44. Разработка с JavaServer Pages Technology – 3 уч. часа
  45. JavaServer Faces – 3 уч. часа
  46. Прегледа на EJB - 3 уч. часа
  47. Създаване на Session Beans – 3 уч. часа
  48. Java EE Lab 14 – 3 уч. часа
  49. Java Persistence API – 3 уч. часа
  50. Пресъздаване на политика за транзакции – 3 уч. часа
  51. Разработка на асинхронни приложения и изпращане на съобщения – 3 уч. часа
  52. Разработка на Message-Driven Beans - 3 уч. часа
  53. Web Service Model - 3 уч. часа
  54. Java EE Web Services с JAX-WS и JAX-RS - 3 уч. часа
  55. Java EE Lab 16 - 3 уч. часа
  56. Пресъздаване на политики за сигурност - 3 уч. часа
  57. Java EE Lab 17 - 3 уч. часа
  58. Събития. Модел за делегиране на събитията. Йерархия на класове за събития. - 6 уч. часа
  59. Java EE Lab 18 - 3 уч. часа
  60. Подслушване на събития. Разрешаване на събития. - 6 уч. часа
  61. Адаптери. Команди Action. - 6 уч. часа
  62. Java EE Lab 19 - 3 уч. часа
  63. Java EE Lab 20 - 3 уч. часа
  64. Презентация и оценяване на курсов проект. Анализ, дискусии - 3 уч. часа
  65. Финален изпит - 3 уч. часа

 • Къде се провежда

  Присъствена форма

  Лекциите и упражнения за присъствената форма се провеждат в учебната база на учебен център Нет Ит в гр. София, бул. Александър Малинов 91, ет.6, офис 601 - на 20 метра от метростанция "Бизнес парк София"

  Дистанционна форма

  Записвайки се на дистанционна форма на обучение, от Вас не се изисква никакво присъствие или посещение в учебния център.

  По този начин бихте могли да преминете и завършете целия курс на обучение дори от чужбина.

  Всички лекции, видео обучения, онлайн консултации на живо, изпити, тестове и курсови проекти са достъпни онлайн чрез устройство свързано с Интенрет.

 • За кого е подходящо това обучение?

  Обучението по Java в Софтуерната академия на лицензиран учебен център Нет Ит е изключително подходящо за начинаещи курсисти, търсещи възможност да се преориентират професионално. Курсът е организиран в 2 семестъра и съчетава успешно придобиването на теоретичните знания и практическите умения, нужни за изграждането на един успешен програмист по Java.

  Можем да кажем, че това обучение е подходящи за хора от всички възрасти, без значение дали са мъже или жени и без значение какво е тяхното образование. Общото изискване към всички е да са хора с желание да успеят в професионалния си живот и да се реализират по възможно най-добрия начин в обществото. Да обичат компютрите и да са целеустремени. Ако сте един от тези хора, очакваме Ви!

Лектори на това обучение

Team Member

Д-р. Станислав Димов

Преподавател по Java

Д-р Димов има богат опит като преподавател по програмиране с Java, C++, PHP, Mysql и др. в редица университети. Защитил е дисертационен труд в областта на микропроцесорната техника в Германия. Завършил е модулно обучение по мрежи към CISCO академия и академията на Microsoft (Win server, Exchange server).

Защо да изберете нашият
кариерен център за програмисти?

Опитни методолози

Нашите програми се разработват от опитни, научни специалисти с дългогодишен опит в преподаването на софтуерно програмиране.

Нови възможности за професионален растеж

Обучението по Java е може би най-доброто то гледна точка на перспективи за успешна кариера във всяка точка на света.

Обучение за започване на работа

Програмата на обучението е съобразена с изискванията на голям брой работодатели, търсещи да наемат начинаещи Java разработчици.

Контакт с водещи работодатели

Нет Ит поддържа контакти с водещи работодатели в софтуерната сфера и спомага на своите курсисти в контакта с водещи работодатели в страната.

Цена на обучението

Таксата за прием в софтуерната академия е 590 лв. на семестър или 1062 лв. (-10%) за двата семестъра в присъствена форма или 490 лв. на семестър и 882 лв. (-10%) за двата в дистанционна форма. Общият хорариум на целия курс е 180 часа теория и практика. Таксите и за двата семестъра могат да се разсрочат без оскъпяване на до 6 равни месечни вноски.

ОТСТЪПКИ: За записване до 31.07.2018 - 10%. За студенти и ученици навършили 16 години - 20% за дистанционна форма.

Записване в академията

За да се запишете в софтуерната академия на Нет Ит, свържете се с нас на тел 0700 16 004 (на цената на 1 градски разговор). За да преминете това обучение, е достатъчно да имате личен компютър и основни умения да боравите с него.