Научете всичко за софтуерното тестване

Научете всичко за софтуерното тестване

QA обучението в Софтуерната академия на Нет Ит, не е обикновен курс. Тук вие придобивате практически умения за самостоятелна работа, а след полагане на държавен изпит и защита на дипломна работа получавате професионална квалификация, подплатена с държавна диплома, валидна в целия Европейски съюз.

Квалификацията като QA tester в последните години, стана изключително актуална и много търсена. IT индустрията освен от програмисти се нуждае и от огромен брой хора, които да подложат на тест процесите във всеки един новосъздаден софтуер или услуга. Все повече българи избират тази професия в Нет Ит, тъй като дипломата издавана от нас и практическите умения на QA експерт, им осигуряват достъп до първокласни позиции на пазара на труда в целия свят. Работа на такава позиция е възможна и в дистанционна форма на заетост, за големи компании извън страната.

QA е съвкупност от действия и манипулации, които проверяват качеството на един продукт, детерминират дефекти и осигуряват информация за това, дали той отговаря на предварително заложени стандарти за качество, с цел да се избегнат проблеми при експлоатацията му.

Quality assurance (QA) се дефинира като дейност за гарантиране, че една организация предоставя на клиентите възможно най-добрия продукт или услуга. QA се фокусира върху подобряването на процесите, за доставяне на качествени продукти на клиента. Организацията трябва да гарантира, че процесите са ефикасни и ефективни според стандартите за качество, определени за софтуерните продукти. Осигуряването на качеството е популярно като QA тестване.

По време на обучението, ще се запознаете с основните принципи и концепции на софтуерното тестване. През първият семестър, ще разберете идеята за неговото съществуване и ще овладеете мануалното тестване (QA Manual), а вторият семестър е посветен изцяло на автоматичното тестване (QA Automation). По този начин, ще покриете всички съществуващи методи за тестване на софтуер.

По време на обучението си, ще имате възможност да се запознаете и да работите на най-широко разпространените инструменти и технологии използващи се в софтуерното тестване. Ще преминете през тестването на различни видове софтуерни продукти: програми, апликации, уеб сайтове и приложения. Ще решавате различни задачи и ще изготвяте проекти. В края на обучението, ще защитите дипломна работа и ще се явите на държавен изпит с което, ще придобиете държавна квалификация на QA специалист.

От началото на 2020 година над 2500 българи са преминали подготовка по Софтуерно тестване в Софтуерната академия на Нет Ит. Хванете тренда и вие и станете QA специалист, готов за добре платена работа в топ компания.

Какво ще постигнеш след обучението?

Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 12 учебни часа
По време на този модул ще се запознаете с основните понятия, терминология и спецификация в софтуерното тестване. Ще разберете основните принципи, цели и ролята на тестването, като правите различни упражнения.
Продължителност: 9 учебни часа
По време на този модул ще се запознаете с етапите в разработването на софтуер.
Продължителност: 18 учебни часа
По време на този модул ще се запознаете с класификация на нивата на тестване, типове и техники на тестване.
Продължителност: 6 учебни часа
По време на този модул ще се запознаете с управление и описание на дефекти чрез система – Bug tracking system.
Продължителност: 15 учебни часа
По време на този модул ще се запознаете с различните подходи и стратегии за тестване. Ще бъдете въведени в JMeter, организация и мениджмент на тестването, планиране, контрол и оценка на риска.
Продължителност: 9 учебни часа
По време на този модул ще разгледате различните инструменти за тестване. Ще имате практическа задача – тестване на примерен софтуерен проект.
Продължителност: 18 учебни часа
В този модул ще се запознаете с уеб тестването, тестване на уеб приложения и услуги, проблеми, възникващи при уеб тестването, категории, инструменти и основни методи във уеб тестването. Ще работите с бази данни и заявки SQL.
Продължителност: 18 учебни часа
По време на този модул ще се запознаете с основните понятия, структури и технологии в мобилните приложения, след което ще ги тествате.
Продължителност: 9 учебни часа
В този модул ще научите приложението на автоматизацията в тестването, предимства и недостатъци на автоматизацията и типовете работни среди.
Продължителност: 12 учебни часа
По време на този модул ще се запознаете с технологията JAVA, типове и променливи, оператори и изрази, структури от данни.
Продължителност: 24 учебни часа
Ще се запознаете с ООП - конструктори, референции и методи, капсулиране на данни, модификатори за достъп и ключови думи, статични полета и методи, изключения. Ще правите различни упражнения и накрая модула завършва с тест.
Продължителност: 18 учебни часа
Ще се запознаете с: WebDriver, POM, CI сървер – Jenkins,
Продължителност: 6 учебни часа
В този модул ще създадете Вашата автобиография и най-често задаваните въпроси на интервютата, така че да се представяте добре.
Продължителност: 9 учебни часа
В този модул ще имате изпит по теория и практика.

Най-добрите Лектори:


Валерия Савова

Валерия Савова е завършила магистърската си степен по специалност "Компютърни системи и технологии" и бакалавърската си степен по специалност "Информационни технологии" в Технически университет - Варна. Разполага с богат, близо 10 годишен професионален опит в ИТ сферата. През 2015 година се пренасочва и започва работа, като QA. Работи, върху подобряване на качеството на софтуерните продукти, оптимизация на процесите, усъвършенстване на комуникацията и екипната работа. От 2018г. до сега заема длъжност QA Lead в MyPOS. Опитът, който е натрупалa през професионалната си кариера включва активна работа с бази данни, тестване на мобилни, десктоп и web приложения, обучаване на нови служители. Има голям интерес в работата по автоматизацията на web приложения.

Станислав Донев

Станислав Донев завършва бакалавърската си степен през 2017г. в Технически университет Варна със специалност Компютърни системи и технологии. Притежава 3-годишен професионален опит като manual QA във fintech компания, оперираща в цяла Европа. Получава множество предложения за работа както като developer, така и на високи мениджърски позиции, но отказва всички, тъй като иска да се отдаде изцяло на неговата страст - Quality Assuarance-a. От 2 години е Automation QA в немска компания. Притежава множество сертификати в областта на базите данни и automation QA.

Цена на обучението

Отдалечено присъствие / Дистанционна форма

Обучението се състои от два семестъра. При предплащане на двата семестъра наведнъж, ползвате 10% отстъпка от цената и крайната стойност е 1422 лв.

790 лв.
на семестър


* Всички обучения могат да бъдат закупени на изплащане чрез финансиране от TBI Bank

Често задавани въпроси:

Всички лекции се записват, след това се качват в електронната платформа на курса.

Всички курсисти ще могат да гледат записи от провелите се лекции, като тези записи ще се качват в сайта. Освен видеата, отделно се качват и допълнителни учебни материали, свързани с конкретно разглежданите теми.

Не. Едно от предимствата при дистанционната форма на обучение е, че никой не ви поставя срокове, в които да прегледате лекциите. Вие имате свободата да разпределяте времето си за подготовка. Можете да изгледате едно видео на няколко части. Разбира се, желателно е да бъдете постоянни по време на учебния процес. Така ще успеете да научите преподадения материал по-лесно и да не изоставате от останалите участници в групата.

Обученията в отдалечено присъствие се провеждат във виртуални класни стаи, в които бихте могли да разговаряте с лектора и своите колеги в реално време. Можете да задавате своите въпроси към лектора в момента в който те възникват.

Графикът за консултациите е съобразен с работното време на стандартната работна седмица, т.е. те се провеждат в извънработно време.

Курсовете, които организира учебен център Нет Ит са практически насочени. Във всяка от програмите на курсистите се поставят практически задачи. Те се връщат изпълнени в платформата за дистанционно обучение или по имейл, ако това бъде необходимо.

Да. Платформата е достъпна не само в рамките на България, но и от всяка точка на света. Освен това тя е достъпна и по всяко време на денонощието. Реално може да се обучавате откъдето пожелаете.

Да. Всички лекционни материали се качват в подходящ формат за изтегляне на личните ви компютри. Така ще можете да ги използвате, когато нямате връзка с интернет.

Не. Периодът на обучение е еднакъв и за двете форми. Той е около 10 календарни месеца. В периода са включени зимна/лятна ваканция, междусеместриална ваканция и почивни дни за национални празници.

Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: