& javascript

Мнение 1: JavaScript е мощен инструмент, който може да се използва за създаване на сложни уеб приложения. Той също така е предпочитан от разработчиците поради своята гъвкавост и възможности. През последните няколко години JavaScript се развива с бързи темпове, като въвежда все по-сложни характеристики и функции. С богата библиотека от API и рамки като Node.js, React и Angular JavaScript позволява на разработчиците да създават високопроизводителни приложения от нулата за част от времето, което обикновено се свързва с традиционните цикли на разработка. Изучавайки многото нови функции на езика, разработчиците могат да подобрят производителността си и да реализират иновативни идеи за рекордно кратко време.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика