Автоматизирано тестване на софтуер

Мнение 1: Автоматизираното тестване на софтуер става все по-популярен инструмент за бързо и ефективно идентифициране на грешки при разработването на приложения. Този процес помага на разработчиците да тестват програмите си по начин, който е много по-бърз, по-последователен и по-точен от ръчното тестване. Автоматизираното тестване на софтуер може да помогне за намаляване на броя на грешките, които се изплъзват по време на разработката, както и за тестване на функционалността с много по-висока скорост, отколкото позволяват ръчните методи. Тъй като автоматизираното тестване на софтуер става все по-често срещано в циклите на разработване, софтуерните инженери ще разполагат с още по-мощни инструменти за създаване на удобни за потребителите продукти от най-висок клас.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика