Избор на външен хард диск

Мнение 1: Тъй като обемът на данните непрекъснато се увеличава, наличието на външен твърд диск е от съществено значение. Предлаганият сега избор варира от малки дискове от нисък клас, предназначени само за архивиране на файлове, до големи дискове от висок клас, които могат да пренасят цяло изображение на системен софтуер. Решението за това от какъв тип диск се нуждаете може бързо да се усложни - от различните опции за скорост и преносимост до съображения за цена и гаранция. Важно е да прецените непосредствените и бъдещите си нужди, преди да се впуснете във външното съхранение - уверете се, че избраният от вас твърд диск няма да ви създава главоболия след година!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика