Изкуствен интелект сфери на приложение

Мнение 1: Изкуственият интелект (ИИ) промени начина, по който живеем, работим и дори създаваме изкуство. ИИ е създаден, за да маневрира и изпълнява задачи по-бързо от средния човек. През последното десетилетие използването му непрекъснато нараства в много области на приложение като здравеопазване, финанси, образование, роботика, автомобилен сектор и електронна търговия. По-конкретно в здравеопазването ИИ подпомага събирането и анализа на данни, за да се прогнозират резултатите на пациентите до индивидуални нива с безпрецедентна точност. Във финансите инвестиционните алгоритми се усъвършенстват, за да се увеличи възвръщаемостта на инвестициите, като същевременно се намалят рисковете, използвайки технологията на ИИ. По подобен начин уроците, захранвани с ИИ, развиват образованието чрез персонализиране на съдържанието, което може по-добре да подпомогне напредъка на учениците. Робо-съветниците помагат на финансовите консултанти ефективно да управляват фондове или портфейли чрез автоматизация с минимална ръчна намеса благодарение на напредъка в услугите с ИИ. С непрекъснатото усъвършенстване на методите за разработване на софтуер и напредъка в хардуерните възможности изкуственият интелект със сигурност ще оформи нашето бъдеще за по-добро развитие на човечеството и ще улесни живота на идните поколения!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика