Интернет програмиране с java светлин наков

Мнение 1: Java е един от най-популярните и универсални езици за компютърно програмиране, а благодарение на широката наличност на онлайн уроци и библиотеки с отворен код изучаването му е още по-лесно за начинаещите. Ето защо много начинаещи уеб разработчици търсят напътствия от известни експерти в областта като Светлин Наков. Роденият в България компютърен специалист е добре познат сред международната общност на програмистите с обширните си познания по интернет програмиране на Java. Авторството му в десетки книги, статии и конференции го е утвърдило като водещ експерт в тази област. С неговия прям подход към преподаването на сложни концепции е лесно да се разбере защо новаците в Java избират да почерпят съвети и трикове от самия Наков!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика