Наков java книга

Мнение 1: Чудесният свят на програмирането има много какво да предложи, а книгата на Наков Java е безценен ресурс за тези, които се интересуват от овладяването на езика. Написана от професор Светлана Накова, квалифициран преподавател по програмиране на Java, тази книга предлага достъпно ръководство за всички нива. Тя започва с основни понятия, като структура на програмата и кода, след което преминава към сложни теми, като обектно-ориентиран дизайн и JVM. Всяка глава се задълбочава в разглежданата тема, така че независимо от нивото на владеене на езика, читателите могат да намерят нещо полезно в текста. С невероятните упражнения и илюстрации, включени във всеки раздел, тези, които се заемат с тази книга, със сигурност ще я намерят едновременно за увлекателна и образователна.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика