Полиморфизъм c#

Мнение 1: Полиморфизмът е мощен инструмент за всеки разработчик на софтуер, а C# дава на разработчиците възможност да използват полиморфизма по уникален начин. Като използват системата от типове на C#, разработчиците могат да пишат код, който може да идентифицира различни типове обекти като едно и също нещо и след това да прилага даден набор от инструкции в съответствие с действителните характеристики на този обект. Това позволява на разработчиците да създават код, който е силно разширяем и може да изпълнява разнообразни функции в зависимост от вида на подадените в него данни. Следователно полиморфизмът в C# помага на разработчиците на софтуер да пишат ефективен код, който е независим от използваните типове данни, протичащи в цялото приложение.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика