Принципи на програмирането със c# книга

Мнение 1: "Принципи на програмирането със C#" е важна книга за библиотеката на всеки сериозен програмист. Книгата обхваща всички основи на C# - от основите на програмирането с твърдения и обектно ориентираните принципи до по-напреднали техники като нишки и асинхронно програмиране. Авторите показват на читателите как да структурират по-добър код, като използват най-новите възможности на езика, и се фокусират върху най-добрите практики при решаването на често срещани проблеми. Има много примери за реален код и задачи, с които читателите могат да упражнят новопридобитите си знания. С актуална информация и ясен стил на писане това е отлично ръководство за мощния свят на скриптовете на C#.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика