Проектиране на софтуер

Мнение 1: Софтуерният дизайн е процес на създаване на лесни за ползване и интуитивни приложения, които са съобразени с нуждите на потребителите. Той включва поредица от задачи, като анализ на изискванията, определяне на случаите на употреба, разработване на алгоритми, определяне на езика за програмиране и кодиране. Квалифицираният софтуерен дизайнер трябва да има усет към детайлите и да може да взема безпристрастни решения при проектирането на приложението. Освен това той трябва да притежава и изключителни умения за решаване на проблеми, за да може бързо да разработва решения на всички потенциални предизвикателства, които могат да възникнат по време на разработката. Опитният софтуерен дизайнер може също така да предложи алтернативни функции или методи за постигане на същата цел, ако един код или потребителски интерфейс се провали по време на изпълнението. Чрез използване на правилната комбинация от творчество и технически умения могат да се създадат ефективни проекти, които да издържат на променящите се пазари във времето.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика