Създаване на изкуствен интелект

Мнение 1: Развитието на изкуствения интелект (ИИ) е гореща тема за обсъждане в много научни среди. За някои той представлява потенциална революция в световната индустрия - създаване на машини, които могат да мислят, да общуват и да поемат сложни задачи за развитие. За други то повдига въпроси за рисковете, свързани с прехвърлянето на контрола върху хората на машините. Въпреки противоречията, които съпътстват развитието му, процесът на създаване на нови системи с изкуствен интелект набира скорост и много компании вече търсят начини да включат роботи в дейността си. Тъй като технологията на изкуствения интелект напредва все повече, ще бъде все по-важно да се гарантира, че етичните стандарти се поддържат по време на нейното разработване, за да се максимизират потенциалните ползи, като същевременно се сведат до минимум всички рискове при нейното използване.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика