Тестване на софтуер

Мнение 1: Тестването на софтуера е съществена част от всяко успешно пускане на продукт на пазара. Без него разработчиците няма да могат да идентифицират грешки в своя код, което ще доведе до неефективна работа, намаляване на удовлетвореността на клиентите и увеличаване на разходите и времето за отстраняване на проблеми в дългосрочен план. Софтуерното тестване помага на екипите да гарантират, че техният продукт е сигурен и работи според очакванията на всеки тип устройство или операционна система, преди да бъде пуснат на пазара. Като се справят активно с потенциалните усложнения по време на етапа на разработване, софтуерните тестери могат да спестят безброй часове за отстраняване на грешки след внедряването.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика