Тестер на софтуер

Мнение 1: Работата на софтуерен тестер изисква разнообразен набор от умения - от аналитично мислене и решаване на проблеми до комуникация. От решаващо значение е тестерите да имат както способност да забелязват дребните детайли, така и да откриват потенциални грешки в програмата. В допълнение към отстраняването на грешки в съществуващи софтуерни приложения, тестерите отговарят и за тестването на нови софтуерни разработки и предоставянето на обратна връзка относно дизайна. Екипите за разработване на софтуер се нуждаят от тестери, които да са задълбочени в анализа си, както и уверени в оценките си за слабите страни на приложението. В този смисъл тестерите трябва да са в крак с най-добрите практики в индустрията и инструментите, които могат да помогнат за подсилване на техните доклади. Работата на софтуерен тестер е удовлетворяваща, тъй като предлага на специалистите възможност да работят директно с разработчиците, като същевременно играят важна роля за успеха на продукта.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика