Anaconda opencv

Мнение 1: OpenCV е мощен инструмент за подобряване на разпознаването на изображения и компютърното зрение, а Anaconda повиши изискванията, като създаде версия с отворен код. Тази изчерпателна библиотека предоставя API на високо ниво, които улесняват интегрирането на усъвършенстван анализ на изображения в приложения, както и многобройни ресурси за самостоятелно практикуване на OpenCV. С изданието anaconda opencv разработчиците вече имат достъп до най-съвременни технологии в дланта си. От решения за медицински изображения до вградени приложения за изкуствен интелект - тези инструменти правят невероятни крачки към по-доброто утре.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика