Appium python

Мнение 1: Appium е инструмент с отворен код за автоматизирано тестване на мобилни приложения за различни платформи. Въпреки че appium може да се използва с всеки език, като Java, C# и JavaScript, най-популярният избор за разработване на автоматизация е Python, тъй като предлага достъп до функциите за синхронизация, разпознаване на обекти и коерцинация в езика. Като комбинират възможностите на Python с възможностите за разпознаване на обекти на Appium и мултиплатформената поддръжка, разработчиците могат да създават надеждни и рентабилни тестове за приложения, работещи на устройства с iOS или Android. Спестеното време от рационализираното тестване и по-дълбокото покритие правят интегрирането на Appium Python в ежедневните усилия за разработка повече от полезно.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика