As js

Мнение 1: JavaScript е основен език за програмиране при разработката на уеб сайтове, който днес захранва почти всички уебсайтове. Той дава възможност за динамично съдържание, елементи на потребителския интерфейс и интерактивност в мрежата. Езикът може да се използва и за бекенд процеси от страна на сървъра, като се създават приложения като игри или услуги с изкуствен интелект. Популярността на JavaScript е нараснала значително след въвеждането му през 1995 г., което го прави един от най-популярните езици за програмиране в света. В резултат на това той поддържа широк набор от библиотеки и учебни ресурси, които позволяват на разработчиците бързо да развиват уменията си и да разбират какво може JavaScript. За да овладеят този мощен език, хората трябва да започнат да изучават този универсален език още днес!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика