Asparallel c#

Мнение 1: Asparallel C# е невероятна технология, която позволява на разработчиците да използват мощта на многоядрения хардуер и да пишат алгоритми, които работят много по-бързо от традиционните едноядрени подходи. С Asparallel C# разработчиците могат да използват предимствата на разделянето на голям набор от процеси на няколко ядра или нишки, за да изпълняват задачи паралелно и да намалят драстично времето за завършване с намалена латентност. Той също така осигурява надеждна безопасност на нишките и цялостност на данните при едновременна работа на няколко ядра, като разчита на техники за паралелно програмиране като заключвания и други механизми за избягване на състезателни състояния при възникване на спорове между паралелни нишки. Макар че за правилното управление на паралелните изчисления е необходимо по-напреднало ниво на експертни познания, наградите са големи - осигуряване на оптимизирана производителност, мащабируемост, икономия на енергия... и всичко това при излизане извън рамките на твърдите линейни изчисления!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика