Atomicboolean java

Мнение 1: AtomicBoolean в Java е обект, който предоставя възможност за манипулиране на булеви стойности по безопасен за нишките начин. Той се използва, за да се гарантира, че няколко нишки могат безопасно да достъпват и променят стойността, без да причиняват вреди или несъответствия на споделяните данни. При AtomicBooleans не са необходими заключвания на критични секции, което ги прави много удобни за използване с множество нишки. Това позволява ефективно и сигурно манипулиране на булеви стойности при едновременни операции, като осигурява надеждни гаранции за операциите на нашите приложения.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика