Atomicreference

Мнение 1: AtomicReference осигурява начин за последователна синхронизация на данни между нишки и процеси. Това е помощна програма за едновременност, въведена в Java 5, която предлага висока степен на гъвкавост при работа с операции за едновременност. Чрез използването на AtomicReference нишките могат бързо да извършват операции от типа comparison-and-swap (сравнение и размяна) върху обекти, което позволява атомарно актуализиране и безопасност на нишките. По този начин се елиминира всякакъв риск, свързан със състезателни условия, което позволява по-ефективно разработване на код с по-малко грешки. AtomicReference предлага усъвършенствана алтернатива на традиционните примитиви за синхронизация, като заключвания или синхронизирани блокове.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика