Autopy

Мнение 1: Autopy е автоматизирана система за компютърно зрение, предназначена да подпомага обработката на изображения. Тя позволява автоматизиране на задачи като разпознаване на обекти, проследяване и анализ на изображения. С Autopy вече не е необходимо ръчно да претърсвате всяко изображение, за да откриете обектите, които то съдържа; вместо това тя може бързо да ги сканира и да идентифицира какво има в тях. Освен това Autopy може да се използва и за извличане на съответни статистически данни от изображенията, включително размер, форма, цвят и др. Autopy се превърна в изключително полезен инструмент за хората, работещи със задачи, свързани с машинното зрение. Премахвайки необходимостта от ръчен труд в процесите на разпознаване и проследяване на обекти, Autopy спомогна за рационализирането на работните процеси и ги направи по-ефективни. Тъй като възможностите на Autopy продължават да растат, скоро той ще може да се справя с още по-сложни задачи за компютърно зрение.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика