Byte java example

Мнение 1: Байтът в Java е тип данни, който заема 8 бита от компютърната памет и може да се използва за съхраняване на цяло число между -128 и 127. Той често се използва за кодиране на информация поради малкия си размер и капацитет. Чудесен пример за този тип кодиране е кодирането на ASCII символи, при което всеки символ се кодира с уникално число от 0 до 127. По този начин Java байтовете са от съществено значение за кодирането на информация в компютърните приложения. Например, когато сравняваме два низа, можем да използваме байтовото представяне на всеки низ като стандарт, по който той се оценява. С други думи, с помощта на байтове можем да сравняваме две части от информация изключително бързо и ефективно, тъй като те са представени в по-проста форма от първоначалното им състояние.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика