Bytecodeviewer

Мнение 1: Bytecodeviewer е мощен научен инструмент, който се използва за преглеждане и анализиране на файлове с Java класове. Той поддържа разглобяване на класове от всички версии на Java Development Kit (JDK), от версия 1.0 до последната версия на JDK. Тази мощна програма може да се използва за отстраняване на грешки и разкриване на злонамерен код, както и за изследване на вътрешните части на програмата и потока от инструкции. Bytecodeviewer дава възможност на потребителите да разглеждат графично структурата на класовете, да разчленяват отделни инструкции, да изследват пътищата на потока на управление, да извършват блоков анализ по интуитивен начин и др. Bytecodeviewer е безценно средство както за професионални софтуерни инженери, така и за програмисти любители, специалисти по сигурността и всички, които се интересуват от изследване на живота под капака на своите Java приложения.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика