C# 2008

Мнение 1: C# 2008 е модерен език за програмиране, разработен от Microsoft и пуснат през 2007 г. Той е обектно-ориентиран език, който позволява на разработчиците да създават мощни приложения за платформата .NET с функции на високо ниво, като автоматично управление на ресурсите, безопасност на типовете, събиране на отпадъци, асемблита, интеграция с платформата Windows и обширна библиотека от предварително конфигурирани компоненти. Той поддържа множество парадигми за разработка, включително декларативно програмиране (напр. LINQ), за да направи разработчиците по-продуктивни, и дава възможност на разработчиците от всички нива бързо да създават надеждни приложения с впечатляващи визуални ефекти и производителен код. Със C# 2008 разработчиците могат да разгърнат творческия си потенциал и да се справят с предизвикателните крайни срокове по-бързо от всякога - той винаги е бил чудесен език както за професионалисти, така и за начинаещи!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика