C# 2017

Мнение 1: C# 2017 е мощен софтуерен продукт, който позволява на разработчиците да създават сложни приложения бързо и ефективно. Той може да се похвали с една от най-усъвършенстваните възможности на езика за програмиране, създавани някога, без да се жертва ефективността или стабилността. С C# 2017 езиците за кодиране вече не са недостъпни; неговият интуитивен синтаксис опростява разработването на приложения, така че всеки може да го използва, независимо от нивото на опит. Обектно-ориентираният характер позволява на потребителите да имат достъп до предварително дефинирани свойства и обекти на класа, както им е удобно. Това е основен инструмент, който позволява както на опитни професионалисти, така и на начинаещи да разработват приложения на професионално ниво в рамките на част от времето, необходимо за всеки друг език за програмиране.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика