C# active directory

Мнение 1: C# Active Directory е мощен инструмент за управление на потребителски акаунти в организацията. Тя има възможности да оптимизира мрежовата ви среда, като автоматизира управлението на потребителите и контрола на достъпа, като например удостоверяване на потребителите, влизане и оторизация. С него можете да откривате всякакви модели на използване, които могат да представляват заплаха, като задавате специфични правила за предупреждение и известия. Това дава възможност на администраторите бързо да изолират и да се справят с всякакви проблеми, свързани със сигурността. Освен това активната директория на C# осигурява сигурна платформа, на която да се съхранява поверителна информация, което я прави идеална за организации, занимаващи се с чувствителни данни или мерки за съответствие.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика