C# com

Мнение 1: C# COM е инструмент, който позволява на разработчиците да използват мощта на популярния език за програмиране C# на Microsoft и да го използват като език за реализация на обекти от Компонентния обектен модел. C# COM предлага на разработчиците повишена скорост, производителност и мащабируемост в сравнение с традиционното програмиране на Visual Basic. Тази технология използва рамката .NET, която позволява на разработчиците да пишат код от високо ниво. Освен това, благодарение на добре познатата платформа Visual Studio, използвана от C# COM, дебъгването на сложния код става лесно и просто. Всичко това превръща C# COM в привлекателна опция за всеки разработчик, който иска да изгражда модерни приложения бързо и ефективно.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика