C# css

Мнение 1: C# и CSS са мощни езици за кодиране, които позволяват на разработчиците да създават завладяващи уебсайтове и приложения. C# е обектно-ориентиран език за програмиране, създаден, за да направи разработването на софтуер по-лесно, по-бързо и по-сигурно. CSS е съкращение от Cascading Style Sheets (каскадни таблици със стилове) и представлява език за таблици със стилове, използван за описване на представянето на документ, написан на език за маркиране, например HTML. Заедно тези две технологии дават възможност на уеб разработчиците да създават интерактивни потребителски интерфейси, безпроблемни изживявания и динамични визуализации. От осигуряването на прост стил с модерни шрифтове до бързото създаване на прототипи на функционален уебсайт, C# и CSS ни дават възможност да изследваме нови възможности в дизайна и разработката.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика