C# electron

Мнение 1: C# Electron е изключително мощна платформа за разработка, която позволява на разработчиците да създават приложения и игри, които могат да се използват в множество приложения и операционни системи. Тя се възползва от силните страни на C# и Electron, като създава по-лесни и бързи цикли на разработка от концепцията до готовия продукт. Като платформа тя е не само съвместима с различни платформи, но и осигурява висока производителност благодарение на интегрираната си архитектура node.js. Освен това тя предлага цялостни пакети за създаване на пълнофункционални приложения до малки модули или услуги в облака. Поради тази невероятна гъвкавост C# Electron се превърна в изключително популярен избор сред разработчиците от цял свят.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика