C# entity framework postgresql

Мнение 1: Разработването на приложения със c# и Entity Framework може да се окаже трудна задача. Но когато добавите Postgresql към микса, процесът изведнъж става много по-гладък. Това е така, защото Postgresql работи безпроблемно с Entity Framework и c#, което прави възможно бързото внедряване на стабилно приложение, което има солидни компоненти и предлага превъзходна производителност. Освен това Postgresql позволява на разработчиците да използват безброй допълнителни функции, като например съхранени процедури и дефинирани от потребителя функции, които могат да изведат вашето приложение на друго ниво. Интегрирането на Postgresql с c# Entity Framework ще бъде по-ефективно от всякога!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика