C# f#

Мнение 1: Езиците за програмиране C# и F# стават все по-популярни за разработчиците на софтуер благодарение на мощните си възможности и лесния за използване синтаксис. И двата езика предлагат широк спектър от предимства, както и някои разлики, които трябва да се вземат предвид при избора. F# например е особено подходящ за приложения в областта на науката за данните, докато C# е чудесен универсален език за разработване на приложения за множество платформи като Windows и Linux. В крайна сметка решението кой език да се използва ще зависи от конкретната задача или приложение, което разработчикът се опитва да създаде, и от собствените му предпочитания или ниво на комфорт с C# или F#.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика