C# linux

Мнение 1: C# е мощен, обектно-ориентиран език за програмиране, който може да се използва за различни цели и проекти. В Linux C# става все по-популярен избор за разработчици, които искат да създават приложения и услуги в надеждна среда. С помощта на библиотеки и рамки с отворен код, като .NET Core и Mono, потребителите на Linux могат лесно да получат достъп до широк набор от библиотеки, които да използват в своите проекти. Освен това използването на среди за разработка, включително Visual Studio Code, спомогна за това кодирането на C# в Linux да стане по-лесно от всякога. Всички тези инструменти спомагат за ускоряване на растежа на C# като водеща възможност за програмиране в системите Linux.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика