C# npgsqlconnection

Мнение 1: C# NpgsqlConnection е мощен доставчик на данни за .NET, който позволява на разработчиците да създават приложения, които получават и предават данни от база данни PostgreSQL. Използвайки тази връзка, разработчиците имат достъп до функции като надеждна параметризирана обработка на SQL, обединяване на връзките, автоматично извеждане на типове и съпоставяне, поддръжка на различни специфични за PostgreSQL типове данни, LINQ и Entity Framework поддръжка. Като се възползва от тези функции, разработчикът може да създава бързи и ефективни програми, които се възползват напълно от възможностите на PostgreSQL сървъра. Освен това помага да се осигури съвместимост на кода между различни системи с минимални усилия за разработка. C# NpgsqlConnection опростява програмирането на бази данни, като обединява два първокласни компонента - гъвкавостта на PostgreSQL и мощта на C# - и прави разработката по-лесна от всякога.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика