C# os

Мнение 1: Осата c# е очарователен вид. Тя има особени характеристики, включително жълти и черни ивици, както и характерната си дълга, тънка талия. Осата c# показва и няколко поведения, които я отличават от другите видове. Храната ѝ се състои от нектар и прашец, които събира от цветята, като същевременно ги опрашва. Женската оса c# обикновено строи гнездото си на тъмни места, като например в кухи дървета или под скали и стрехи. Обикновено гнездото е малко и съдържа до 50 клетки, използвани за инкубиране на яйцата преди излюпването на ларвите. Това прави осата c# уникален вид, едновременно интригуващ и полезен за околната среда.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика