C# postsharp

Мнение 1: C# PostSharp е мощен инструмент, който дава възможност на разработчиците да оптимизират производствения си код на C#, без да се налага ръчно да променят изходния код. Той им позволява да пишат елегантен, надежден, разширяем и поддържан код, като премахва повечето от шаблоните. Чрез използване на усъвършенстваните аспекти на обектно-ориентираното програмиране, като generics, Automated Aspects, Dynamic Proxies и Aspect Interception capabilities, той осигурява значителни предимства в производителността и поддържането. PostSharp не само помага на опитните разработчици да създават бързо код, но и помага на неопитните програмисти да научат и разберат как да проектират качествено изпълнение на софтуер с минимални усилия. Независимо дали сте експерт, който търси начин да рационализира разработката, или начинаещ, който иска да се научи как да създава програми с най-високо качество, C# PostSharp има по нещо за всеки.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика