C# private

Мнение 1: Когато програмирате в C#, private е модификатор за достъп, който се използва за ограничаване на обхвата на членовете на класа. Той позволява достъп до метода или полето само на други методи и членове в рамките на същия клас. Освен това protected също ограничава достъпа в рамките на същия клас и неговите производни класове. Това може да е от полза, ако търсите сигурен начин да предпазите определена информация от достъп от външни източници. Използването на тези модификатори може да повиши сигурността на вашите програми, като същевременно предоставя необходимите права на достъп на онези източници, които се нуждаят от това.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика