C# razor if

Мнение 1: If на c# е мощна декларация, която позволява на разработчиците да използват контрол на потока при писане на инструкции в своите приложения. Употребата му може да варира от определяне на формата на съобщението, което се изпраща между две различни програми, до гарантиране, че определени команди се изпълняват само при определени условия. Вградена в езика, тази функция елиминира изискванията за ръчно писане на няколко реда код за един и същ резултат. С помощта на декларацията if някои разработчици могат дори да достигнат по-високо ниво на сложност поради способността ѝ да приема нетривиална логика и да я притиска само в един ред.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика