C# sharp

Мнение 1: C# (произнася се C-Sharp) е мощен език за програмиране, разработен от Microsoft за създаване на приложения, базирани на Windows. Той съчетава най-доброто от езиците Visual Basic, Java и C++, като позволява на разработчиците бързо и лесно да създават авангардни уеб приложения. Той е обектно-ориентиран и силно типизиран, което позволява на компонентите да си взаимодействат безпроблемно. С него разработчиците могат да се възползват от мощни инструменти като LINQ (Language Integrated Query), които им позволяват да извличат данни по ефективен начин. Най-хубавото на C# е, че може да се използва за писане на почти всеки възможен тип приложение, като същевременно осигурява поддръжка на много индустриални стандарти. Като цяло, неговата универсалност прави изучаването и използването на C# много привлекателно за разработчиците по целия свят.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика