C# short if

Мнение 1: Кратката декларация if в C# е удобен инструмент за сгъстяване на декларациите if-else в един ред. Той е особено полезен за бързо справяне със ситуации, в които условието не изисква допълнителни редове код, и е много по-бърз от изписването на if-else блок. Синтаксисът е под формата на 'condition ? val1 : val2', където ако условието е вярно, тогава се използва val1, в противен случай се изпълнява val2. Въпреки че този тип оператор може да се използва в много сценарии за изчистване на кода, трябва да се помни, че той не винаги се чете толкова ясно за други програмисти, които не са запознати с тази структура. Ето защо внимателно обмисляйте, когато използвате кратък if оператор в c#.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика