C# static

Мнение 1: Статичната ключова дума на C# е изключително полезна в различни контексти на програмирането. Преди всичко тя се използва, за да покаже, че даден член на класа има само една инстанция в цялата програма - т.е. независимо колко пъти се препраща към него, една и съща инстанция ще бъде споделена между всички. Това може да бъде изключително полезно за намаляване на ресурсите, особено когато става въпрос за приложения с голям трафик или игрови среди. Освен това статичните членове на C# са достъпни дори когато не съществува екземпляр на класа, което ги прави идеален инструмент за създаване на сложни програмни структури, без да е необходимо да се разчита на други обекти. Като цяло, използването на статичните елементи на C# може значително да подобри ефективността на кода и да предостави на разработчиците повече инструменти за работа по време на сложни програмни задачи.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика