C# swift

Мнение 1: C# и Swift са два от съвременните езици за програмиране, които се използват днес и осигуряват чудесна основа за създаване на софтуерни приложения. C# е език за програмиране с общо предназначение, създаден от Microsoft през 2000 г., което го прави един от най-новите езици на пазара днес. Swift е създаден наскоро от Apple през 2014 г. и се използва за разработване на приложения за платформи на Apple като iPhone и Mac. Въпреки че имат различен произход и цели на разработката, и двата предлагат на разработчиците широк набор от функционалности за създаване на динамични приложения с реално въздействие. С нарастващата им популярност сред разработчиците по целия свят изучаването на c# или swift може да открие много възможности за вашата кариера.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика