C# to vb

Мнение 1: Конвертирането на код от C# във VB е задача, която може да се наложи на много разработчици. Преходът никога не е лесен, тъй като езиците не работят в една и съща рамка и изискват различни стилове на програмиране. Това преобразуване обаче може да се извърши с правилните инструменти, като се гарантира, че преобразуваният код все още функционира правилно и проектът остава успешен. Като правят проучвания и използват наличните ресурси, разработчиците могат успешно да преминат от C# към VB, независимо от това в каква ситуация на кодиране могат да попаднат.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика