C# using sql

Мнение 1: C# е изключително мощен език, особено в комбинация със софтуера за релационни бази данни SQL. С комбинацията от тези два инструмента разработчиците от всички нива на умения могат да създават приложения, които са стабилни, сигурни и с висока степен на използваемост. C# съдържа хиляди предварително съществуващи библиотеки, които могат да се използват в множество други приложения и услуги, вече създадени в производството, докато SQL позволява бързо действие за четене/запис заедно с разширени възможности като съхранени процедури и събития. Тъй като популярността на ядрото на .NET продължава да се разширява, полезността на C# в съчетание със SQL би трябвало да се използва още по-често с течение на времето - което ги прави безценни умения за начинаещите софтуерни инженери.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика