C# wait

Мнение 1: Изчакването в C# е мощен инструмент, който позволява на разработчиците да спират и контролират изпълнението на програмите си. Той може да се използва за спиране на приложението до завършването на определена задача или операция или до изтичането на определено време. Освен това C# wait може да се използва и за определяне дали даден процес или системен ресурс е достъпен за използване, без да се блокира изпълнението на програмата. Като използват тази мощна функция, разработчиците успяват да създават сложни приложения за по-кратко време и с по-малко грешки.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика